Ferie z Gminnym Centrum

Tegoroczne ferie z Gminnym Centrum Kultury Promocji Turystyki Radziechowy- Wieprz były bardzo bogate w przeróżne zajęcia dla dzieci. Z dnia na dzień przybywało chętnych mimo, że były zapisy obejmowały określoną liczbę osób. Dzieci mogły zrobić i udekorować swoją własną pizzę, precle czy też namalować coś na szkle. Padały częste pytania, czy takie zajęcia będą również kontynuowane po feriach zimowych, z tego wniosek że bardzo się podobały. Dla mnie zajęcia z dziećmi były okazją do nauki gwary poprzez formę zabawy, Często zaciekawione pytały jak się określało kiedyś np.krzesło, więc odpowiadałam stołek czy drzwi – dźwiyrze itd…Same próbowały też prawidłowo godaj gwarom.

Poniżej wiersz który powstał właśnie o tym co miało miejsce w ferie.


Ferie z Gminnym Centrum różnorodne były,

dzieci piekły szyły i też się bawiły.

Co dzień przychodziły niespodziankom rade,

na precle, na pizze no i na paradę.

Pączek party miały ślicznie się przebrały,

królową i króla balu wybierały.

I pewnie by chciały nudę dalej skracać,

gdyby nie musiały już do szkoły wracać.

Ferie z Gminnym Cyntrum łostomajte były,

dzieci piekły, syły no i sie bawiły.

Codziyj przychłodziły niespodziankom rade,

na precle, na picce no i na parade.

Poncek party miały, piyknie sie przebrały,

krolowom i krola balu wybiyrały.

I pewnie by kciały nude dalij skracaj,

kieby nie musiały juz do szkoły wracaj.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress