Przejdź do treści

Śpasowno Godka

Instrukcja gry ,,Śpasowno godka”

Gra jest przeznaczona głównie dla młodzieży i dorosłych, ale jeśli  zasób słownictwa gwarowego dzieci jest wystarczająco duży to również mogą próbować swoich umiejętności.

Gra polega na dopasowaniu z kilku posiadanych kart odpowiedzi do wylosowanego pytania, tak aby powstało najciekawsze a zarazem zabawne zdanie.

Po oddaniu karty króra będzie zakończeniem danego pytania każdy gracz dobiera nową.

Przy każdej kolejce zmienia się osoba decydująca o najbardziej zabawnym zdaniu.

Wygrywa osoba która nazbiera najwięcej kart pytających.