Cymuz to Jezu, tak Cie umyncyli, piyrwej pojmali potym łosondzili

I bezlitośnie zbij kozali, nojświyntse ciało łopluwali

Ło Jezu takiś straśnie poraniony, ze juześ upod pod krzyzym roz drugi

Matka jedyno Cie spotyko, z bolym łoglondo krwawe strugi

Cydrowe drzewo do ziymi przygniato, jes ponad ludzkie siły krola świata

Pisma musiały sie wypełnić, Tyś musioł łostaj w rynkak kata

Kieś Jezu doseł na Golgote, rynce i nogi cołkiym bez sił były

żołnierze z sercym zaślepionym, bo to ik rynce Cie przybiły

A kieś na krzyzu łoddoł ducha i grzychy świata na nim zbawił

Toś śmierć pokonoł Swom miłościom , ludziom nadzieje pozostawił.