Tworzenie prostych rymowanek.

Dziś odbyły się warsztaty, na których razem z grupą dzieci pracowaliśmy nad stworzeniem krótkich przyśpiewek rymowanych w gwarze. Najpierw omówiliśmy temat, na jaki chcemy pisać, słowa i rymy które mogą być wykorzystane. Nie ukrywam, że były trudności z zastosowaniem odpowiedników gwarowych. Dzieciom nasuwały się słowa głównie w języku poprawnej polszczyzny a potem dopiero próbowały je przełożyć na gwarę. Mimo niewielkich kłopotów, w efekcie powstały ciekawe i wesołe zwrotki opowiadające o tańcu, śpiewie i przyrodzie która nas otacza. Dzieci bardzo się starały, ponieważ końcowe zadanie polegało na samodzielnym utworzeniu w gwarze zwrotki rymowanej na wybrany temat, co było poddane ocenie. Odebrały to jako mały konkurs, co zawsze kojarzy się z rywalizacją. Były nagrody, słowa pochwały i omówienie każdej pracy. Cieszę się, że są chętne osoby do poznawania i pielęgnowania naszej lokalnej gwary, pogłębiania swojej wiedzy i ubogacania swojego słownictwa o nowe słowa i wyrażenia gwarowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *