Zabawki góralskie – malowane koniki z drewna

Jedną z najpopularniejszych zabawek kojarzonych z góralszczyzną to wyrabiane z drewna różne postaci zwierząt czy pojazdów. Zabawki te są wykonywane ręcznie, od momentu rzeźbienia do malowania. 

Początkowo, zabawki ludowe powstawały jako produkt uboczny wyrobów z drewna. Mimo to, zaczęły cieszyć się dużym powodzeniem i na początku XX wieku całe rodziny były angażowane w prace nad zabawkami. Prawdodpobnie nie były one malowane, dopiero później zostały prowadzone podstawowe, żywe kolory. Do tych najbardziej popularnych i najstarszych należą: drewniane koniki, ptaszki, klepoki, katedry, wozy drabiniaste, kołyski, grzechotki. Obecnie, zabawki ludowe są bardzo kolorowe i oprócz tych podstawowych form pojawiają się nowe kształty i różnorodne kolory,  dopasowane do potrzeb i zainteresowań dzieci. 

Razem z dziećmi uczestniczyliśmy w takich zajęciach z malowania ręcznie wyrzeźbionych koników i innych zwierzątek. Prowadzący zajęcia, Państwo Wiesława i Marian Łobozowie, to ludzie którzy od lat zajmują się wyrobem zabawek, kultywując rodzinną tradycję, która sięga prawie stu lat i dalej ją przekazują. Zajęcia praktyczne poprzedził krótki wykład z pokazem rzeźbienia i malowania zabawek, co bardzo interesowało dzieci i w rezultacie chętnie zabrali się sami za malowanie.Udział w takich warsztatach zainspirował mnie do napisania wiersza właśnie o zabawkach ludowych.To piękna tradycja, którą warto podtrzymywać i przekazywać młodszym jak najdłużej.

Zabawki zdusom

Tradycje struganej zabawki ludowej u pajstwa Łobozow w rodzinie.

Cworte pokolyni w Pewli kultywuje i długo  tam nie zaginie.

Konie malowane i małe ptosecki ,to na patyku ,,klepocki”.

Dzieciom na ucieche konie na biegunak , brycki, i drzewiane tocki.

Z drzewa lipowego w mig  kozikiym małym pan Marian  zwierzątka struguje.

A zaś pani Wiesia drobnymi ronckami, pistrzate kolory maluje.

Tela rokow  ciesom zabawki drzewiane co juz pokolynia  przetrwały.

Som ponad casami w tradycji żywieckij i zyjom  kieby  duse miały.

Łobjechali Polske, kiermasze, wystawy, i swojom sztuke promowali.

Miyndzynarodowe  konkursy zabawki ,  nieroz i nie dwa wygrywali.

Dejze Boze  wiyncyl takich co zabawki, robiom łod serca dlo dzieci.

Niekze nie zaginie  żywiecko tradycja, niek sie po świecie łozleci.